Learn more..

IGBO ALPHABET

There are thirty-six (36) letters in the Igbo alphabet
Note: Bold letters have a `' underneath them. Letters in italics have '-' above them

A B CH D E F
G GB GH GW H I
I J K KP KW L
M N N NW NY O
O P R S SH T
U U V W Y Z

The small letters are:

a b ch d e f
g gb gh gw h i
i j k kp kw l
m n n nw ny o
o p r s sh t
u u v w y z

IGBO NUMERALS

Note: Letters in bold have '.' underneath them

English Igbo English Igbo English Igbo
1 otu 2 abuo 3 ato
4 Ano 5 Ise 6 Isii
7 Assa 8 Asato 9 Itoolu/iteghete
10 Iri 11 Iri na otu 12 Iri na abuo
13 Iri na ato 14 Iri na ano 15 Iri na ise
16 Iri na isii 17 Iri na asaa 18 Iri na asato
19 Iri na itoolu 20 Iri abuo 21 Iri abuo na otu
30 Iri ato 31 Iri ato 40 Iri ano
50 Iri ise 51 Iri ise na otu 60 Iri isi

Words (Mkpuruokwu)

Let us learn some words. Note: Letters in bold have '.' underneath them
Igbo English Igbo English Igbo English
anya eye ara breast eze teeth
imi nose ire tongue ear nti
onu mouth ukwu leg aka hand
isi head nwoke man nwanyi woman
azu fish anu meat aku bow
akwa egg akpa bag anyanwu moon
elekere clock efere plate iko cup
ewu goat aturu sheep egbei gun
mkpi he goat oke rat enwe monkey
osisi tree akpu cassava Ekete basket
nnekwu hen okeokpa cockrel nkwu palm tree
ugbo okporo igwe train ugboala car/motor ugboelu aeroplane
ugbommiri ship igwe bicycle ogba-tumtum motor bike
oche chair okpu hat aziza broom
osisi tree akpu cassava Ekete basket

Time in Igbo

Telling, reading and knowing the time in Igbo normally takes the English system,though there are little exceptions. These words will assist us in time telling in Igbo

Note: Letters in bold have '.' underneath them

English     Igbo    
Clock     Elekere    
Minute     nkeji    
Morning     ututu    
Noon     Ehihe    
Evening     Mgbede    
Night     Abali    
Time     oge    

Note: Letters in bold have '.' underneath them

English     Igbo    
One O'clock     Elekere mbu    
Two O'clock     Elekere abuo    
Three O'clock     Elekere ato    
Four O'clock     Elekere ano    
Five O'clock     Elekere ise    
Six O'clock     Elekere isii    
Seven O'clock     Elekere asaa    
Eight O'clock     Elekere asato    
Nine O'clock     Elekere itoolu    
Ten O'clock     Elekere iri    
Eleven O'clock     Elekere iri na abuo    
Twelve O'clock     Elekere iri na ato    
5 O'clock     Elekere ise    
5.01     otu nkeji gaa elekere ise    
5.02     Nkeji abuogaa elekere ise    
5.03     Nkeji ato gaa elekere ise    
5.04     Nkeji ano gaa elekere ise    
5.05     Nkeji ise gaa elekere ise    
5.06     Nkeji isii gaa elekere ise    
5.07     Nkeji asaa gaa elekere ise    
5.08     Nkeji asato gaa elekere ise    
5.09     Nkeji itoolu gaa elekere ise    
5.10     Nkeji iri gaa elekere ise    
5.20     Nkeji iri abuogaa elekere ise    
5.27     Nkeji iri abuo na asaa gaa elekere ise    
5.30     Nkeji iri ato gaa elekere ise    
5.45     Nkeji iri ano na ise gaa elekere ise
Nkeji iri na ise ka elekere isii kuo
   
5.50     Nkeji iri ise gaa elekere ise
Nkeji iri ka elekere isi kuo